W pierwszej części artykułu opublikowanej w „Nowoczesnych Halach” nr 2/2016 opisano wymagania projektowania oświetlenia elektrycznego, dotyczącego przemysłu na podstawie aktualnej wiedzy technicznej...

...a także normy oświetleniowej PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Opis uszczegółowiono wynikami badań dotyczącymi wpływu oświetlenia na zachowanie ludzi podczas pracy. Kolejna część artykułu prezentuje najnowsze źródła światła, a także oprawy oświetleniowe wraz z ich krótką charakterystyką. Podsumowaniem jest bilans trzech wybranych opraw oświetleniowych z różnymi źródłami światła, przedstawiający koszty: zakupu opraw, zużytej energii elektrycznej, a także eksploatacji.