Wykorzystując naturalny ruch powietrza, wynikający m.in. ze zmiany gęstości i ruchów konwekcyjnych, zwłaszcza w halach przemysłowych z intensywnymi źródłami ciepła...

...można stworzyć właściwe warunki wewnętrzne na stanowiskach pracy w budynkach istniejących i nowo budowanych, również przy połączeniu wentylacji mechanicznej i naturalnej. Kształtowanie mikroklimatu
w obiektach przemysłowych związane jest bezpośrednio z utrzymaniem odpowiednich warunków cieplnowilgotnościowych w pomieszczeniu.