347 informacji o rozstrzygniętych przetargach opublikowano w maju 2017 roku. Ich łączna wartość wyniosła 1,05 mld zł.

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska, magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.

Jak wynika z raportu, organizatorzy z województwa mazowieckiego i podkarpackiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w analizowanej branży. W badanym okresie były to odpowiednio 67 i 42 wyniki. Kolejne miejsca zajęły województwa wielkopolskie (37)) i pomorskie (32).

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest województwo mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła ponad 221 mln zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa wielkopolskie  – ponad 157 mln zł oraz pomorskie ponad 103 mln.

Najdroższy przetarg, którego wynik opublikowano w maju dotyczył budowy dotyczył budowy Centrum Sportu w Błoniu. Wartość przetargu wyniosła ponad 61 mln zł. Zwycięzcą została firma ALSTAL GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O. SP.K.