286 informacji o rozstrzygniętych przetargach opublikowano w marcu 2017 roku. Ich łączna wartość wyniosła 5,4 mld zł.

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska, magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.


Jak wynika z raportu, organizatorzy z województwa dolnośląskiego i mazowieckiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w analizowanej branży. W badanym okresie było to 31 wyników. Kolejne miejsca zajęły województwa śląskie (30)) i podkarpackie (29).


Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest województwo łódzkie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła 4,5 mld zł. To 84% wartości wszystkich rozstrzygniętych przetargów w tym okresie. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa mazowieckie  – 180 mln zł oraz małopolskie 126 mln).
Najdroższy przetarg, którego wynik opublikowano w kwietniu dotyczył budowy budynku przedszkola gminnego w Widawie. Wartość przetargu wyniosła blisko 4,5 mld zł. Zwycięzcą została firma PPHU Tadeusz Pędziwiatr.