XI Konferencja Naukowo-Techniczna Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego „Współczesne technologie przeciwkorozyjne”.

W dniach 10–12 maja 2017 r. Polskie Stowarzyszenie Korozyjne organizuje kolejną Konferencję Naukowo-Techniczną „Współczesne technologie przeciwkorozyjne” organizowaną pod hasłem „Nowe możliwości, sprawdzone rozwiązania, wykwalifikowane kadry – TO MY !”. Konferencja  odbędzie się w Hotelu OSSA w Rawie  Mazowieckiej. Coroczne konferencje  PSK umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie nowych materiałów i technologii przeciwkorozyjnych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, zapoznanie się z wynikami  badań prowadzonych w dziedzinie ochrony przed korozją, a także, równie ważną, wymianę doświadczeń między inwestorami, projektantami, kadrą naukową, wykonawcami pracprzeciwkorozyjnych i producentami materiałów.


Co roku w konferencji bierze udział ponad 150 znakomitych specjalistów w dziedzinie antykorozji oraz ludzi pragnących rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat, którzy z racji swej pozycji zawodowej podejmują decyzje w tym zakresie.


Ze względu na dużą ilość zgłoszonych referatów, będą one wygłaszane w biegnących równolegle sesjach:


•    Powłoki  ochronne, 
•    Energetyka przemysłowa,
•    Przygotowanie  powierzchni pod powłoki,
•    Transport, magazynowanie i przeróbka ropy naftowej,
•    Korozja i ochrona żelbetu,
•    Antykorozja i środowisko,
•    Problemy inspektorów nadzoru,
•    Ochrona elektrochemiczna.

Dokładny program konferencji jest już umieszczony na stronie www.psk.org.pl

W trakcie konferencji zostaną przyznane: Odznaka Wielkiego Korozjonisty oraz nagrody w konkursach:


•    „Rdzawej Kani” w kategorii Najlepszy Produkt / Wydarzenie / Technologia Roku
•    na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską z dziedziny korozji i ochrony przed korozją (organizowany od 2008 r.)