Magazyn będący ogniwem łączącym poszczególne etapy przewozu produktów w łańcuchu transportowym jest miejscem, w którym zachodzi realizacja wielu czynności związanych zarówno z wewnątrzmagazynowym transportem ładunków, procesami zmiany ich stanów.

Dobór metody kompletacji zamówień ma duże znaczenie z punktu widzenia efektywności systemu transportu wewnątrzmagazynowego. Jest on silnie powiązany z rodzajem kompletowanych produktów, ich
rotacją, liczbą sztuk produktów w zamówieniu, ograniczeniami czasowymi itd.