Konstrukcje prefabrykowane są szeroko stosowane w budownictwie na całym świecie z uwagi na skrócony czas realizacji inwestycji, uniknięcie sezonowości (co jest równoznaczne z obniżeniem kosztów realizacji)...

...wysoką jakość konstrukcji prefabrykowanych oraz możliwości przekrywania dużych rozpiętości i przenoszenia znacznych obciążeń. Pokazujemy nowe rozwiązania elementów prefabrykowanych
oraz połączeń prefabrykatów, które mogą być stosowane również na terenach występowania wstrząsów górniczych.