Hala magazynowa, podobnie jak każde miejsce, w którym pracują ludzie, musi posiadać oświetlenie elektryczne.

Prawidłowe oświetlenie miejsc pracy jest obowiązkiem pracodawcy i wynika z konieczności zapewnienia pracownikom właściwej wydolności wzrokowej oraz bezpieczeństwa. Właściwe oświetlenie pozwala
na wykonanie danego zadania wzrokowego efektywnie, dokładnie, bezpiecznie i bez nadmiernego zmęczenia wzroku. Ma więc bezpośredni wpływ na wydajność pracy, redukcję błędów oraz znaczne ograniczenie liczby wypadków.