Według szacunków GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w styczniu 2017 r. wzrosły o 0,4 proc. w porównaniu z grudniem ub.r.

W porównaniu ze styczniem 2016 r. ceny wzrosły o 1,8 proc. Dane są zgodne z oczekiwaniami MR sprzed miesiąca. Jest to wstępny szacunek, który zostanie zaktualizowany w marcu, w oparciu o nowe wagi stosowane w koszyku dóbr i usług.

Głównym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę cen w styczniu 2017 r. (w relacji do grudnia), był oczekiwany wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,8 proc.). Obserwowaliśmy też sezonowy spadek cen odzieży i obuwia, a także podwyżki dóbr i usług związanych z mieszkaniem.

Szacujemy, że ceny żywności oraz ceny transportu miały zbliżony wkład we wzrost wskaźnika, i był on zbliżony do 0,8 pkt. proc. Zatem wkład pozostałych składników koszyka wyniósł jedynie 0,2 pkt. proc.

MR oczekuje, że w lutym 2017 r. wzrost cen może nieznacznie spowolnić, do 0,1 proc. Głównie na skutek wzrostu cen żywności, ceny paliw powinny ustabilizować się na poziomie zbliżonym do obserwowanego w styczniu. Oczekujemy, że w lutym roczny wskaźnik powinien pozostać powyżej dolnej granicę celu inflacyjnego NBP i wynieść około 2 proc.