Prezentowane przez autorów sposoby formowania obciążenia zastępczego zalegającego śniegu na etapie projektowania różnią się nie tylko uzyskiwanymi wartościami maksymalnymi...

...co tłumaczyć można położeniem geograficznym, ale także kształtem zasp śnieżnych, co wskazuje na odmienność ujęcia tematu i poziom zaawansowania badań.