Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w październiku 2016 r. była o 1,3 proc. niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r. DSR MR w październiku oczekiwał wzrostu produkcji.

Na wyniku zaważyła niższa liczba dni roboczych niż przed rokiem. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja w październiku wzrosła o 1,3 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r.

W porównaniu z październikiem 2015 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa w 20, spośród 34 działów przemysłu. Największy spadek odnotowano w działach: produkcja napojów (o 16,0 proc.), wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (o 10,7 proc.), a także wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 8,7 proc.). Najsilniej sprzedaż rosła w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,0 proc.) oraz wyrobów tekstylnych (o 5,3 proc.).

W październiku 2016 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r., o 20,1 proc., spadła sprzedaż przedsiębiorstw budowlanych.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w październiku 2016 r. były wyższe niż przed rokiem o 0,6 proc., podczas gdy ceny produkcji budowlano-montażowej były niższe o 0,1 proc. r/r.

Analitycy MR prognozują, że w listopadzie 2016 r., przy jednym dniu roboczym więcej niż przed rokiem, powinniśmy odnotować wzrost produkcji przemysłowej o około 1,5 proc.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju