Bezpieczeństwo użytkowania budowli i jej trwałość zależą od decyzji podejmowanych podczas całego procesu jej powstawania i eksploatacji...

...Poniższy artykuł przedstawia wybrane metody zabezpieczeń antykorozyjnych stosowanych w metalowych konstrukcjach hal oraz budynkach wielkogabarytowych, ze szczególnym uwzględnieniem procesu utleniania anodowego. Wkonstrukcjach hal oraz obiektów
wielkogabarytowych wykorzystuje się różnego typu materiały konstrukcyjne