Światło w obiektach sportowych jest niezbędne do rozgrywania jakichkolwiek zawodów oraz umożliwia uprawianie sportu w celach rekreacyjnych po zakończeniu pracy zawodowej...

...Ponadto prawidłowo działający system oświetleniowy umożliwia oglądanie imprez sportowych organizowanych w godzinach wieczornych, zarówno na widowni, jak i w telewizji. Należy pamiętać, że stadiony czy hale sportowe są wielofunkcyjne – można wykorzystać je także do innych celów, takich jak koncerty lub widowiska teatralne. Wszystko to wymaga
specjalistycznego sprzętu oświetleniowego, a doskonałym rozwiązaniem okazuje się technologia LED (ang. light emitting diode, czyli diod emitujących światło), która rozwija się dynamicznie, oferując rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań i zastosowań.