Wymagania dotyczące odporności ogniowej są związane z rozwiniętą fazą pożaru, natomiast ewakuacja jest możliwa w początkowej fazie pożaru, przed rozgorzeniem...

...W części jednokondygnacyjnej hali przemysłowej objętej pożarem rozwiniętym następuje całkowite zniszczenie wyposażenia, linii technologicznej lub magazynowanych materiałów oraz lekkiej obudowy i, na ogół, dźwigarów dachowych. Wymagania dotyczące odporności ogniowej, poza szczególnymi przypadkami, nie mają więc istotnego wpływy na warunki ewakuacji oraz straty materialne. Mają one swoje oczywiste uzasadnienie w przypadku budynków wielokondygnacyjnych. W przypadku hal jednokondygnacyjnych istotne jest, aby pożar w jednej części nie był przyczyną katastrofy postępującej, ale postulat taki można zrealizować w procesie projektowania konstrukcji, bez konieczności zapewniania odporności ogniowej.