Zastosowanie metod kompletacji zamówień jest różne w zależności od rodzaju składowanych towarów, rotacji produktów, ich właściwości, systemu składowania i zasobów finansowych przedsiębiorstwa.

W artykule przedstawiono zestawienie metod kompletacji zamówień wraz z ich typowym zastosowaniem, korzyściami i wadami, jakie ze sobą niosą.