Potężne konstrukcje halowe i magazynowe niejednokrotnie wymagają zastosowania oryginalnych rozwiązań...

...założeniem tych budynków są produkcja, składowanie lub przechowywanie różnego typu produktów, i tutaj ogromną rolę odgrywa logistyka. Transport ładunków z jednego miejsca w inne staje się problematyczny, gdy mówimy o produktach wielkogabarytowych, jak na przykład prefabrykaty. Wtedy do gry wchodzą suwnice.