Najbardziej zaawansowana forma automatyzacji występuje w magazynach wysokiego składowania. Wykorzystanie magazynów wysokiego składowania jest możliwe tylko dzięki zastosowaniu specjalistycznych regałów...

...układnic oraz wózków satelitarnych pozwalających na automatyzację procesów kompletacji towarów. W zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania praca człowieka ogranicza się do wprowadzania do systemu informacji o towarze i umieszczeniu go w układzie przenośników oraz do pobrania i załadunku towaru. Tego typu rozwiązania pozwalają skutecznie zwiększyć wykorzystywaną przestrzeń składowania i usprawnić proces kompletacji zamówień.