Projekt szkolnej, specjalistycznej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Laskach k. Warszawy na terenie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi został wykonany wg zasad zrównoważonego rozwoju, ma zaspokajać bieżące potrzeby

i pozostawić po nas to, czym możemy wzbogacić radość życia niewidomych i niedowidzących dzieci pochodzących z całej Polski. Niech będzie dobrem, które da środowisku jakość funkcjonalną i służyć będzie polepszeniu życia.

Zobacz więcej