Odporność Ogniowa Konstrukcji Budowlanych - Weryfikacja i projektowanie w oparciu o Eurokody.

14 maja 2015 roku w Hotelu Novotel we Wrocławiu odbyła się Konferencja Szkoleniowa Odporność Ogniowa Konstrukcji Budowlanych -  Weryfikacja i projektowanie w oparciu o Eurokody organizowana przez:
- Stowarzyszenie Inżynierów i TEchników Pożarnictwa - oddział Dolnośąski.
- Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane ciekawe wyklady cieszące się zaiteresowaniem uczestników:
- Wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie odporności ogniowej obiektów budowlanych,
st. bryg. Dr inż. Paweł Janik, KG PSP.
- Zagadnienia odporności ogniowej budynków i zabezpieczeń ogniochronnych w kontekście praktyki odbiorowej, mł. bryg. mgr inż. Rafał Wąsek, KM PSP we Wrocławiu,
- Wybrane problemy odporności ogniowej ścian zewnętrznych, prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, Politechnika Warszawska.
- Weryfikacja i projektowanie odporności ogniowej konstrukcji stalowych wg PN-EN 1993-1-2, prof. dr hab. inż. Antoni Biegus, Politechnika Wrocławska.
- Problematyka odporności ogniowej i zabezpieczeń ogniochronnych przekrojów stalowych 4 klasy, mgr inż. Łukasz Polus, Politechnika Poznańska.
- Odporność ogniowa konstrukcji betonowych i murowych, mgr inż. Piotr Turkowski, Instytut Techniki Budowlanej.
- Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych wg PN-EN 1995-1-2, dr inż. Tomasz Nowak, Politechnika Wrocławska.
- Aktualne problemu badania, certyfikacji i stosowania farb ogniochronnych, mgr inż. Paweł Roszkowski, ITB.