16 marca 2015 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Powszechnie jest ona postrzegana jako nowelizacja liberalizująca częściowo prawo budowlane, poprzez wyłączenie z katalogu budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę, wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Zobacz więcej