12 marca 2015 roku podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA odbyła się V Konferencja "NOWOCZESNE HALE" Bezpieczeństwo pożarowe budynków przemysłowych.

Spotkanie zgromadziło gości zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pożarowego budynków przemysłowych. Podczas konferencji prelegenci, od lat działający w branży, podzielili się swoją fachową wiedzą i przedstawili rozwiązania dotyczące skutecznych sposobów zapobiegania pożarom w obiektach produkcyjnych oraz magazynowych. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wystąpień:

 • Kontrola ryzyka przy projektowaniu i wykonaniu przejść instalacyjnych rur poprzez przegrody ognioodporne w klasie EI. EFEKT KRETA
  mgr inż. Władysław Gierej, Carboline
 • Projektowanie nadziemnych parkingów stalowych z wykorzystaniem inżynierii pożarowej
  mgr inż. Celina Kowalska, ArcelorMittal
 • Optymalizacja systemów wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem analiz numerycznych CFD z uwzględnieniem oddziaływania wiatru
  mgr inż. Grzegorz Krajewski, mgr inż. Wojciech Węgrzyński, ITB
 • Problematyka odporności ogniowej konstrukcji obiektów wielkokubaturowych
  mgr inż. Piotr Smardz, INBEPO
 • Praktyczne problemy projektowania systemów oddymiania budynków – wnioski z analiz komputerowych oraz prób z użyciem ciepłego dymu
  mgr inż. Janusz Paliszek-Saładyga, INBEPO
 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków produkcyjno-magazynowych
  mgr inż. Marek Łukomski, ITB
 • Zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach halowych z lekką obudową
  mgr inż. Piotr Korycki, Stowarzyszenie DAFA

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń ogranizowanych przez redakcję czasopisma "Nowoczesne Hale".