Technologia wzmacniania stalowych prętów ściskanych o przekrojach zamkniętych i otwartych.

W artykule przedstawiono możliwości kształtowania prętów złożonych bliskogałęziowych z podatnymi,
zakładkowymi połączeniami ścianek gałęzi – przy wykonywaniu wzmocnień elementów prętowych. Opisano badania doświadczalne pięciu jednakowych elementów trójgałęziowych, poddanych ściskaniu osiowemu. Każdy z elementów składał się z pręta wzmacnianego o przekroju rurowym prostokątnym oraz połączonych z nim dwóch krótszych gałęzi wzmacniających o przekroju ceowym, za pomocą łączników jednostronnych typu BOM-R16-4. Celem badań było ustalenie wartości nośności obliczeniowej na wyboczenie testowanych prętów. Przekonano się o wyraźnym wpływie podatności
zastosowanych połączeń gałęzi na nośność wyboczeniową elementów złożonych. Wykazano przy tym zadowalającą skuteczność zaproponowanego sposobu zwiększania nośności ściskanych elementów prętowych.

Zobacz więcej