Hale – głównie produkcyjne – ze względu na sposób ich wykorzystania w szczególny sposób narażone są na niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru.

Musimy być świadomi, że każdy pożar oznacza konieczność, jeśli nie odbudowy obiektu
od podstaw, to przynajmniej jego remontu.

Zobacz więcej