W dniach 27-28 listopada 2014 roku w Gdańsku odbyła się II Międzynarodowa Polsko-Ukraińska Konferencja naukowo – techniczna „Aktualne problemy Konstrukcji Metalowych” połączona z jubileuszem 80-lecia urodzin prof. Jerzego Ziółko.

Na konferencję nadesłano 52 referaty, w tym 35 z Polski, 14 z Ukrainy oraz po 1 z Australii, Białorusi i Węgier. Skrócone wersje referatów zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych, każdy w dwóch wybranych z czterech oficjalnych języków konferencji, którymi były: język polski, ukraiński, angielski i rosyjski. Pełne wersje referatów zostały są publikowane na łamach czasopism, które objęły konferencję patronatem naukowo-medialnym.

Konferencję uroczyście otworzył dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Ireneusz Kreja. Prorektor ds. nauki, J. Sienkiewicz wręczył dostojnemu jubilatowi prof. J. Ziółko Medal Pamiątkowy Politechniki Gdańskiej w dowód uznania jego zasług. Ceremonia składania gratulacji jubilatowi, zarówno z uwagi na znaczną liczbę zakwalifikowanych do wygłoszenia referatów jak i uczestników oraz gości konferencji składających życzenia, została zorganizowana w czasie wieczornej uroczystej kolacji, która odbyła się w niezwykle gościnnej Villi Uphagena. 

W konferencji wzięło udział 101 osób, reprezentujących zarówno uczelnie techniczne i instytuty naukowe, jak i biura projektów oraz firmy budowlane. Tematyka konferencji, zgodnie z tytułem, była bardzo szeroka, zaczynając od zagadnień teoretycznych dotyczących różnych form stateczności poprzez badania i metody numeryczne, do zagadnień związanych z optymalizacją i kształtowaniem konstrukcji stalowych.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. E. Urbańska-Galewska, prof. PG