W obiektach, w których może przebywać jednocześnie wiele osób, np. w halach produkcyjnych lub magazynowych, istotne znaczenie ma prawidłowa ochrona przed hałasem.

Katalog przeznaczony jest dla architektów, projektantów, wykonawców przy projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków ze szczególnym uwzględnieniem obiektów
budownictwa ogólnego, budynków administracyjnych i przemysłowych.  Katalog dostępny na:
www.dafa.com.pl

Zobacz więcej