12 marca 2014 roku, podczas targów BUDMA odbyła się IV Konferencja naukowo-techniczna Stowarzyszenia DAFA „Dachy i Fasady – nowoczesność i bezpieczeństwo”

Wśród licznie zgromadzonego audytorium w liczbie blisko 150 osób znaleźli się specjaliści zawodowo związani z planowaniem i realizacją dachów płaskich oraz fasad: architekci, projektanci, wykonawcy, producenci, pracownicy jednostek naukowo-badawczych oraz reprezentanci środowisk akademickich. Na program Konferencji złożyła się prezentacja Stowarzyszenia oraz siedem interesujących merytorycznie prelekcji, wygłoszonych przez ekspertów DAFA.