Magazyn z punktu widzenia logistycznego jest jednostką organizacyjnofunkcyjną przeznaczoną do składowania zapasów, zajmującą wyodrębnioną przestrzeń wyposażoną w wymagane środki techniczne, zarządzaną i obsługiwaną przez zespół ludzi.

Na terenie magazynu realizowane są czynności związane z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem towarów w wyznaczonych do tego miejscach i w określonych warunkach.

Czytaj więcej